Praha 10 - Michle

MŠ NA SYCHROVĚ

je čtyřtřídní komunitní škola pro 112 dětí s podporou neformálních vztahů      s rodiči. Snažíme se být partnery ve společném výchovném působení a volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Naše vize je vytváření tvořivých činností přínosných nejen pro nás, ale i pro ostatní.
Společně s rodiči reagujeme na vzniklé vzdělávací potřeby dětí, podporujeme je a vytváříme přátelské prostředí, ve kterém je dítě směrováno k rozpoznávání svých pocitů a k jejich ovládání. Pozitivním hodnocením konkrétních činností pěstujeme u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání a všechny tyto dovednosti následně zúročit ve svém budoucím životě.

VÍTEJTE

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

NÁSTĚNKA - SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
NÁSTĚNKA - MŠ SYCHROV

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 2023

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 3.4. – 2.5.2023 / zde leták/ Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat

Zobrazit více >>

Zápis do MŠ 2023/2024 dne 3. a 4.5.2023

Bližší informace najdete v sekci Zápis Netýká se zápisu pro děti, které pobývají v ČR v režimu dočasné ochrany/víza strpění. Pro tyto děti se zápis bude konat 7. 6. 2023. Це не стосується реєстрації

Zobrazit více >>