Oznámení o ukončení provozu odloučeného pracoviště MŠ Hradešínská, Praha 10

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace oznamuje, že po projednání se zřizovatelem, mateřská škola Hradešínská ukončuje svůj provoz 30.6.2024 dle Usnesení Rady městské části Praha 10 číslo 0099/RMČ/2024 ze dne 21.02.2024.

Se zákonnými zástupci dětí byl 27.2.2024 projednán plán krizové připravenosti a nabídnuty varianty umístění dětí do MŠ Benešovská a MŠ Na Sychrově ve školním roce 2024/5.