Naše třídy

Organizace

Děti jsou rozděleny do čtyř heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich věku a potřebám. Třídy jsou naplněny 25-28 dětmi, o které se starají dvě učitelky. Rodiče mají možnost účastnit se mimoškolních akcí, volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.

1. zelená třída

Kamila Kopáčková,DiS., Michaela Besedová

2. žlutá třída

Bc. Renáta Schwarzová, Aneta Fruniová DiS., asistentka Mgr. Monika Vacková

3. oranžová třída

Eva Růžičková, Lucie Bartoňová

4. modrá třída

Bc.Kateřina Nováková, Pavel Švestka, Květa Voržáčková