Aktivity dětí

Aktivity budou zahájeny od měsíce října a budou přizpůsobeny současným epidemiologických podmínkám. V průběhu roku a v souvislosti s konkrétní situací Covid 19 mohou být aktivity omezeny nebo zrušeny.

Svůj zájem zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen na nástěnce třídy.  Informace o aktivitách budou předány na třídní schůzce.

Plánujeme kroužek keramiky, anglické hrátky, sportovní kroužek, kroužek flétny.

Nabídka se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5 letých. Malé a nové děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí.