360° prohlídka

Na Sychrově

oranžová třída

modrá třída

zelená třída

žlutá třída

umývárna modrá

umývárna oranžová

schodiště

kuchyně