Zápis

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS / zde leták/

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…ska

 

K termínu řádného zápisu 6. – 7.5. 2024 od 13 do 17 hodin osobně přineste dokumenty nutné k doložení na místě do MŠ Na Sychrově 10, Praha 10:

1.) vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ BENEŠOVSKÁ odl.pracoviště Na Sychrově  s podpisy obou zákonných zástupců /zde/

2.) vyplněný EVIDENČNÍ LIST s potvrzením lékaře vytištěný oboustranně s potvrzením pediatra s podpisy obou zákonných zástupců  /zde/

3.)  rodný list dítěte k ověření data narození

4.) doklad potvrzující bydliště dítěte na MČ Praha 10/občanský průkaz rodiče nebo dítěte/- ověříme, zda je dítě zapsané v registru obyvatel MČ Praha 10

Ukrajinští občané pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany prokáží bydliště dítěte v Praze 10 – informace ZDE/Громадяни України, які проживають у Чеській Республіці в рамках тимчасового захисту, повинні підтвердити проживання дитини в муніципальному відомстві Праги 10 одним із таких документів

5.) očkovací průkaz dítěte

6.) pokud bude třeba u dítěte podpůrné opatření, vyšetření SPC, PPP, doporučení specialisty

 

 

V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu osobně je možné zaslat výše zmíněné dokumenty i:

1.) datovou schránkou ID: 2kakxh7

2.) zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na email: reditelka@e-msbenesovska.cz

3.) odesláním poštou na adresu školy: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace, Na Sychrově 941/10, 101 00 Praha 10

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů osobně ve škole potvrdil svým podpisem, jinak se k žádosti nebude přihlížet.

V případě, že se nedostavíte k zápisu osobně a nevyužijete podání datovou schránkou, doporučujeme, abyste se ujistili, že škola Vaše dokumenty skutečně obdržela.

 

Bližší informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 zde

 

DOKUMENTY K ZÁPISU