Provoz a organizace dne

Denní program

6:30 – 9:00

scházení dětí, chvilka s rodiči, ranní hry dle volby a přání dětí, komunikační kruh, třídní rituály, ranní cvičení

9:00 – 9:30

hygiena, svačina

9:30 – 10:00

didakticky zacílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry

10:00 – 12:00
pobyt venku
12:00 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:30

hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity, individuální péče o děti se specifickými potřebami

14:30 – 15:00

hygiena, svačina

15:00 – 17:00

odpolední zájmové činnosti dětí , pobyt venku, dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech, náročnější výtvarné techniky s menší skupinou dětí, společenské hry