360° prohlídka

Hradešínská:

1) Třída

2) Třída

3) Hala

4) Šatna

5) Umývárna

6) Kuchyně