Naše třídy

Organizace

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich věku a potřebám. V první šnečkové třídě jsou zpravidla děti od tří do 4,5 let. Do druhé sluníčkové třídy jsou zařazeny starší děti do 6 let. Třídy jsou naplněny 23 a 24 dětmi, o které se starají dvě učitelky. Rodiče mají možnost účastnit se mimoškolních akcí, volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.

1. třída MŠ Hradešínská – mladší děti 3-4,5 let
paní učitelky Bc. Daniela Ferencová a Alexandra Žáková

2. třída MŠ Hradešínská – starší děti 4,5 – 6 let
paní učitelka Mgr.Renata Stýblová a paní učitelka Stanislava Trejbalová