Naše třídy

Organizace

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich věku a potřebám. V první jablíčkové třídě jsou zpravidla děti od tří do 4,5 let. Do druhé třídy motýlků jsou zařazeny starší děti do 6 let. Třídy jsou naplněny 24 a 24 dětmi, o které se starají dvě učitelky. Rodiče mají možnost účastnit se mimoškolních akcí, volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.

1. třída – mladší děti 3 – 4,5 let
Paní učitelky
Dana Chomátová a Bc. Kristýna Petráňová

2. třída – starší děti 4,5 – 6 let
Paní učitelky
Lenka Malafová a Mgr. Alena Bémová