Aktivity dětí

Většina aktivit a projektů školy bude zahájena od měsíce října 2023.

Svůj zájem o kroužky zapište do seznamu, který bude v průběhu září vyvěšen na nástěnce třídy.  Informace o dalších kulturních aktivitách budou předány na první třídní schůzce- sledujte průběžně KALENDÁRIUM na webu školy.

Plánujeme pořádat v odpoledních hodinách kroužek keramiky, anglické hrátky, kroužek programování, flétny, polytechniky dle možnosti každé školy.

Pro všechny nejstarší pětileté děti bude doplněn ŠVP o dopolední tělovýchovné a sportovní aktivity pod vedením trenérů.

Nabídka odpoledních kroužků se týká především 5-6 letých dětí, s možným doplněním 4-5 letých.

Malé tříleté děti potřebují čas k adaptaci na dětský kolektiv a nové prostředí a bude jim nabídnuta tato aktivita kroužků  až ve druhém pololetí školního roku.     

Od  října 2023 se budou každé úterý v dopoledních hodinách konat SPORTOVKY – rozvoj základních pohybových dovedností, všestrannost, seznámení se základy florbalu a jiných sportů vedené trenérem BUTCHIS pro dětí starší pěti let, tato aktivita je financovaná MČ Praha 10 a zařazena do podpory TV v ŠVP školy.