360° prohlídka

Benešovská:

1) Třída

2) Třída

3) Tělocvična

4) Šatna

5) Umývárna

6) Kuchyně