Zářijové třídní schůzky – prosíme o účast bez dětí + odevzdání žádosti o prominutí plateb v MŠ

Třídní schůzky se konají ve dnech:

4.9.2023 v 17 hodin MŠ Sychrov

5.9.2023 v 17 hodin MŠ Hradešínská

6.9.2022 v 17 hodin MŠ Benešovská

 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024

Rada hl. m. Prahy dne 11. 8. 2023 schválila pokračování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v oblasti školství, a to i ve školním roce 2023/2024 více informací ZDE

tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Zájemci o tuto možnost dotování úplaty a stravného dětí  v období září – prosinec 2023 odevzdají na třídní schůzce (maximálně do 10.9.2023)  vyplněnou žádost ZDE