Bezpečnostní pokyny k náhradnímu vstupu do budovy od 19.9.2022