Dotazník klima třídy MŠ Benešovská

Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat o spolupráci.

Naše škola byla zapojena do projektu Inovace ve výuce a cílem dotazníku je zjistit a posoudit potřeby v jednotlivých třídách a nastavení potřebné podpory dětí.

S výsledky výzkumu bude seznámeno vedení školy a budou využity pro další práci školy.

Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen pro účely ideálního nastavení klima třídy.

Dotazník bude zpřístupněn od 29.4.2024 do 15.5.2024  na adrese : 

https://www.survio.com/survey/d/P8S7O8A9D3E4K7E3J

Děkuji za ochotu a Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

Květa Voržáčková, ředitelka školy