Ověření očekávaných výstupů dítěte, které je individuálně vzděláváno