Dne 24.11.2022 v 15,30 hodin se v MŠ Na Sychrově koná Ověření očekávaných výstupů dítěte, které je individuálně vzděláváno.

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Na základě zjištěných dovedností dítěte ředitelka školy předá rodičům didaktický materiál, se kterým mohou s dítětem dále pracovat a rozvíjet jeho schopnosti v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání.