ZÁPIS DĚTÍ – CIZINCŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V MČ PRAHA 10 OD 24. 2. 2022 (UKRAJINSKÉ DĚTI) – VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ