Kontakty

Benesovska-2

MŠ BENEŠOVSKÁ

Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace            IČO: 70 92 41 98

Adresa
Mateřská škola Benešovská 2291/28
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 271 735 731
 v případě poruchy 776 753 084

E-mail: benesovska@e-msbenesovska.cz
Datová schránka :    2kakxh7
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10

Ředitelka:
Bc. Květa Voržáčková
Tel. 602 669 823
E-mail: reditelka@e-msbenesovska.cz

Statutární zástupce 
Eva Růžičková

Pověřenec GDPR
Mgr. Monika Bendová
E-mail: monika.bendova@praha10.cz

Na-Sychrove-2

MŠ NA SYCHROVĚ

Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace            IČO: 70 92 41 98

Adresa
Mateřská škola Na Sychrově 941/10
Praha 10 – Michle, 101 00

Telefon:  272 681 044 – třídy zelená + žlutá
                720 950 771 – třídy modrá a oranžová

E-mail: sychrov@e-msbenesovska.cz
Datová schránka :    2kakxh7
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10

Ředitelka:                                                                  Bc. Květa Voržáčková
Tel. 602 669 823                                                          E-mail: reditelka@e-msbenesovska.cz

Statutární zástupce 
Eva Růžičková

Pověřenec GDPR
Mgr. Monika Bendová
E-mail: monika.bendova@praha10.cz

Hradesinska

MŠ HRADEŠÍNSKÁ

Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace            IČO: 70 92 41 98

Adresa
Mateřská škola Hradešínská 17/1974
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 224 253 873                                                  v případě poruchy 704 077 970                                                                                                                          E-mail: hradesinska@e-msbenesovska.cz              Datová schránka :    2kakxh7                          Provoz: od 6.30 do 17 hodin                                Zřizovatel: MČ Praha 10

Ředitelka:                                                                  Bc. Květa Voržáčková
Tel. 602 669 823                                                          E-mail: reditelka@e-msbenesovska.cz

Statutární zástupce 
Eva Růžičková

Pověřenec GDPR
Mgr. Monika Bendová
E-mail: monika.bendova@praha10.cz