Oznámení o plánovaném omezení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin v ZŠ

Vážení rodiče,

do konce listopadu budeme zjišťovat potřebu rodin umístit dítě v MŠ na dobu 27. -29.12.2023.

Pro tyto děti, které nemají možnost trávit vánoční svátky v rodině, bude nabídnuta péče v některé náhradní MŠ.