ZÁPIS DĚTÍ – CIZINCŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V MČ PRAHA 10 OD 24. 2. 2022 (UKRAJINSKÉ DĚTI)

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se výše uvedené termíny zápisů / v naší MŠ Benešovská 3. a 4.5.2023 /netýkají cizinců – ukrajinských dětí (opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace).

Pro tyto děti stanoví ředitel základní nebo mateřské školy místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání, a to v době od 7. 6.2023. K tomuto zápisu může podat žádost o přijetí pouze cizinec. Cizinec nemůže podat žádost o přijetí v řádném termínu uvedeném výše. Pravděpodobný den zápisu pro tyto děti bude 7.6.2023 v MŠ Na Sychrově 10, Praha 10 od 13 do 15 hodin.