Zápisy do ZŠ 4. a 5.4. 2023

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 se ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 konají 4. a 5. dubna 2023.

Rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky se musí dostavit na ZÁPIS a po rozhodnutí ředitele ZŠ odevzdat v MŠ rozhodnutí o OPŠD.

Aplikace pro veřejnost, která může sloužit jako pomůcka pro orientační přehled školských obvodů pro zápis do první třídy : spadovostpraha.cz

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol zde