Oznámení o plánovaném omezení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin v ZŠ

Během listopadu 2022 budeme zjišťovat potřebu rodin umístit dítě v MŠ na dobu 27. -30.12.2022.

Pro tyto děti, které nemají možnost trávit vánoční svátky v rodině bude nabídnuta péče v některé náhradní MŠ v Praze 10.