Oznámení docházky dětí do MŠ v době podzimních prázdnin sourozenců

Prosíme rodiče o nahlášení omluv dětí na dobu podzimních prázdnin v základních školách sourozenců.

Jedná se o 26.10., 27.10., a pátek 18.11. 2022.

Během listopadu 2022 budeme zjišťovat potřebu rodin umístit dítě v MŠ na dobu 27. -30.12.2022.

Pro tyto děti, které nemají možnost trávit vánoční svátky v rodině bude nabídnuta péče v některé náhradní MŠ v Praze 10.