Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Žadatel o podporu (zákonný zástupce) dítěte zažádá o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na období od vyřízení žádosti ředitelem školy/školského zařízení. Žádost musí obsahovat čestné prohlášení, že jeho dítě má v uvedeném období trvalý pobyt (nevztahuje se na ukrajinské uprchlíky) nebo místo pobytu (u cizinců) na území hl. m. Prahy, a že žadatel splňuje alespoň jednu z následujících podmínek, definovanou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022:

  • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
  • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • pobírá přídavek na dítě;
  • pobírá dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • pobírá dávky pěstounské péče;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

Žadatel zaškrtne opatření, u kterého žádá o prominutí úplaty /dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vybere v žádosti jedno nebo dvě opatření

  • Opatření č.1 – STRAVNÉ
  • Opatření č. 2 -ŠKOLNÉ

Žádost ke stažení  zde [PDF]

Žádost je možné podat ve dnech 26.9. – 30.9.2022 u ředitelky školy

emailem  reditelka@e-msbenesovska.cz nebo osobně  vhozením do poštovní schránky u ředitelny MŠ Na Sychrově 941/10, Praha 10.

Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok

Bližší informace a formuláře ke stažení :

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

V Praze 26.9.2022