Зарахування до дитячих садків для дітей іноземців з 2022/2023 навчального року

Термін реєстрації – 7. 6. 2022

Z důvodu naplnění kapacity školy děti evidované pod registračními čísly 1,2,3,4,5,6,7 nebyly přijaty.