Náhradní letní prázdninový provoz MŠ 2022

Postup pro přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu:

  • zákonní zástupci dětí sdělí nejpozději do 4. 4. 2022 ve své kmenové MŠ, kam je jejich dítě přijato, záměr využít prázdninový provoz v náhradní MŠ (uvedou konkrétní dny a do které konkrétní MŠ).
  • zákonní zástupci dětí si z webových stánek MŠ zajišťujících prázdninový provoz stáhnou a vyplní žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu. Žádosti o přijetí budou včas na webu škol vyvěšeny. V případě, že zákonní zástupci nemají možnost dálkového přístupu k podkladům k zápisu, vyzvednou si žádost o přijetí osobně v té MŠ, která bude prázdninový provoz zajišťovat.
  • 7. 4. 2022 se uskuteční zápis do MŠ zajišťujících náhradní prázdninový provoz, při kterém zákonní zástupci odevzdají v jimi vybrané MŠ žádost o přijetí a odevzdají kopii evidenčního listu dítěte, kterou obdrželi ve své kmenové MŠ. Po uhrazení školného a stravného jim bude ředitelkou MŠ zajišťující prázdninový provoz vydáno rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10,
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k jeho umístění),
  • děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.

Více informací na : https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/nahradni-prazdninovy-provoz-materskych-skol?articleid=3593